Informatie

Wilt u als ouder weten of u of uw kind logopedie nodig heeft? Kijk dan voor meer informatie bij de sneltesten. Wilt u als leerkracht of intern begeleider weten of een leerling logopedie nodig heeft? Vul dan de signaleringslijst in. Een ouder kan de ingevulde lijst meenemen naar een verwijzer, zoals de huisarts of specialist. Ouders kunnen ook rechtstreeks bij ons aanmelden.