Als een ouder vragen of zorgen heeft over een van de logopedische deelgebieden, dan kunt u naar ons doorverwijzen. Voor de intake bij de logopedist is een verwijsbrief van een huisarts of specialist nodig. De verwijsbrief moet voorzien zijn van:

  • de verwijsdatum;
  • de omschrijving ‘Onderzoek en/of behandeling spraak-/taalproblematiek’;
  • handtekening van de verwijzer;
  • AGB-code van de verwijzer.

U kunt als leerkracht of intern begeleider logopedisch onderzoek of behandeling adviseren. Wanneer ouders het lastig vinden om zelf een hulpvraag te formuleren bij de huisarts, dan kan er een ingevulde signaleringslijst meegegeven worden.

Screeningslijst 0-4 jaar Screeningslijst vanaf 4 jaar