Logopedie bij problemen met

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg.

Problemen met de stem


De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop woorden worden uitgesproken. Lees meer

Problemen met taal


Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Onvoldoende beheersing beperkt de mogelijkheden om met anderen te communiceren. Lees meer

Problemen met het gehoor


Communicatie is een combinatie van spreken en luisteren. Logopedie gaat over communicatie en daarom kijkt de logopedist ook naar het gehoor. Lees meer

Problemen met spraak


We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Door het verkeerd uitspreken van een letter krijgen woorden een andere betekenis. Lees meer

Problemen met slikken


Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben. Lees meer

Bron: https://www.logopedie.nl/paginas/openbaar/wat-is-logopedie/wat-is-logopedie