Een logopedische behandeling duurt 20 tot 30 minuten. Het aantal behandelingen en de frequentie ervan is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de aard van uw klacht. Meestal zal de behandeling starten met een frequentie van eenmaal per week. Bij de behandeling van (jonge) kinderen staat spelenderwijs leren centraal. Uw kind leert sneller iets waar het plezier aan beleeft. U bent als ouder in principe aanwezig bij de behandeling van uw kind. Het komt ten goede aan de therapie als u thuis de behandelde aspecten nog eens op dezelfde wijze herhaalt. Ouders zijn co-therapeut tijdens de behandeling. Na een afgesproken aantal sessies zal uw logopedist een moment afspreken om de voortgang te bespreken.