Kwaliteit:
Onze praktijk is aangesloten bij Qualizorg. Iedere cliënt krijgt na afronding van de begeleiding een uitnodiging om anoniem mee te werken aan het klantervaringsonderzoek. We vinden het belangrijk om de zorg steeds te verbeteren.
In 2016 kregen wij van al onze cliënten een gemiddeld cijfer van een 9 op het klanttevredenheidsonderzoek.

Klachten:
Wij doen onze uiterste best om goede en kwalitatief de beste zorg te leveren.
Het kan echter gebeuren dat u als cliënt of als ouder van een minderjarige
cliënt een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling.
Bespreek uw klacht eerst met ons. Komen we er samen niet uit,
dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.
Meer informatie hierover vindt u in dit document.