Centrum voor Logopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Logopedische zorg wordt dus volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. De kosten worden rechtstreeks bij uw verzekering gedeclareerd. De kosten voor logopedie worden voor kinderen onder de 18 jaar niet meegerekend voor uw eigen risico. Dit is wel het geval boven de 18 jaar. Voor hulp die buiten de vergoeding van de zorgverzekering valt, ontvangt u zelf een factuur. Hebt u vragen over onderstaande tarieven? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of mail dan naar info@centrum-logopedie.nl

tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De meeste zorgverzekeraars vergoeden slechts een gedeelte van dit tarief, variërend van 29 tot 32 euro. Wij brengen in 2017 geen extra kosten bij u in rekening indien de zorgverzekeraar een lager tarief uitkeert.

Reguliere zitting € 40,05
Internetzitting / telelogopedie € 40,05
Uittoeslag € 22,75
Preverbale Logopedie € 80,10
Eenmalig specifiek onderzoek € 80,10
Verslaglegging aan derden € 80,10
Screening DTL € 20,10
Tarieven workshops en lezingen op aanvraag

 

21060904_Overzicht_tarieven_2017